EN  DE  RU  LV 
SNIEGUMA PĀRBAUDES SAIMNIECĪBAS


Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība  “TRUSIS UN CITI”

SNIEGUMA PĀRBAUDES SAIMNIECĪBAS

2019.gads

 

Saimniecības īpašnieks

 

Ganāmpulka Nr.

Snieguma pārbaudes saimn. Nr.

 

Trušu šķirne

 

KONTAKTI

Anita Gabranova

LV0124611

LV02

Lielais gaišais sudrabotais

tālr.: 26544007, e-pasts: lakija7@inbox.lv 

Ilga Mihmele

LV0603776

LV03

Kalifornijas

Šampaņas sudrabotais

tālr.: 29140842, e-pasts: marders@tvnet.lv

Ārija Kviese

LV0401285

LV05

Lielā šinšilla

Baltakotainais

Vīnes zilpelēkais

tālr.: 26585504

Justīne Valdmane

LV0616224

LV08

Angoras

Zaķtrusis

Kalifornijas

tālr.: 29198221, e-pasts: valdinguna@inbox.lv , Trusīšu māja

Lauris Tomsons

LV0619723

LV09

Kalifornijas

tālr.: 29721317, e-pasts: kalvenestrusis@gmail.com, Kalvenes trusis

Sandra Eberliņa

LV0385153

LV010

Baltakotainais

Kalifornijas

tālr.: 29268921, e-pasts: becinjas@inbox.lv

Dace Dreimane

LV0607368

LV012

Burgundas

Jaunzēlandes sarkanais

tālr.: 29445876, e-pasts: dacite25@inbox.lv

Kristīne Ziemele

LV0613453

LV013

Burgundas

Lielais marders

Lielā šinšilla

tālr.: 28787683, e-pasts: kristinekristovska@inbox.lv,

Līga Lipenīte

LV0624950

LV014

Lielais gaišais sudrab.

Tīringas

Meklenburgas raibais

tālr.: 22376562

Dzintars Rancāns

LV0342724

LV016

Kalifornijas

tālr.: 29199081, e-pasts: dzintars682@inbox.lv

Dace Kaula

LV0382580

LV021

Kastor Rex

tālr.: 27837792, e-pasts: dacekaula@inbox.lv

Zigrīda Vidējā

LV0244044

LV026

Auntrusis

Burgundas

Kalifornijas

tālr.: 29172621

Brigita Rulle

LV0625924

LV027

Burgundas

Kalifornijas

Lielais gaišais sudrab.

Lielais marders

tālr.: 28681115, e-pasts: brigita.rulle@inbox.lv

Agnese Pirjajeva

LV0623540

LV029

Milzis

Lielā šinšilla

Šampaņas sudrabotais

Jaunzēlandes baltais

tālr.: 22336119, e-pasts: apirjajeva@inbox.lv

Mirdza Čečina

LV0626241

LV030

Kastor Rex

Jaunzēlandes sarkanais

 

Inga Lietiņa

LV0264065

LV031

Kalifornijas

Burgundas

tālr.: 26357066

 

 

PĀRRAUDZĪBAS SAIMNIECĪBAS


Ranta Legzdiņa

tālr. 29363257

Zina Kovaļevska

tālr.: 63725032

Māra Ostrovska

tālr.: 26105895,

e-pasts:maraostrovska@inbox.lv, Mārasdārzs2019-07-12