EN  DE  RU  LV 
Papildināta trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība


Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtībā, ko valdība otrdien, 4.jūlijā, apstiprināja.

 

Turpmāk trusēniem būs noteikts svēršanas vecums, lai nodrošinātu ātraudzīgāko dzīvnieku atlasi šķirnes izkopšanai, kā arī precīzāku datu uzskaiti. Vēl noteikumi paredz jauntruša ciltskartītes izsniegšanu un precizē tajā norādāmos datus. Tas ir ļoti svarīgi trušu tirdzniecībai - lai jaunais dzīvnieka īpašnieks iegūtu pilnīgu informāciju par jauntruša izcelsmi, ja dzīvnieku nākotnē plānots izmantot ciltsdarbā. 

 

Noteikumi precizē ūdeļu, lapsu un polārlapsu pārraudzības datu reģistrācijas kārtību. Turpmāk šķirnes kažokzvēru audzēšanas saimniecībās pārraudzības dati par ūdeļu, lapsu un polārlapsu vaislas tēviņiem tiks uzkrāti tikai tēviņa pasē un pēc tam apkopoti elektroniskā reģistrā saimniecībā, vairs neveicot uzskaiti dzīvnieku reģistrācijas žurnālā. 

 

Projektā tiek precizēta informācijas aprites kārtība starp šķirnes dzīvnieku audzētāju saimniecībām, šķirnes kažokzvēru audzētāju organizāciju un Lauksaimniecības datu centru (LDC). Turpmāk šķirnes dzīvnieku audzētāju saimniecības šķirnes kažokzvēru audzētāju organizācijai sniegs kažokzvēru vērtēšanas datu kopsavilkumu, bet LDC šķirnes kažokzvēru audzētāju organizācija sniegs informāciju par organizācijas sastāvā esošo šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību skaitu iepriekšējā pārraudzības gadā. Šo informāciju LDC publicēs savā tīmekļa vietnē.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta noteikumos Nr. 649 “Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija2017-07-05